R49

Jak krajští zastupitelé odešli na oběd

Nejdůležitějším bodem programu zasedání Krajského zastupitelstva dne 1. 11. 2006 byla „Žádost města Vizovice o přípravu alternativní trasy rychlostní komunikace R 49“.

S trasou této komunikace nesouhlasí město Vizovice, obec Zádveřice-Raková a obec Bratřejov. Petici proti chystané variantě R49 podepsalo přes 1700 občanů vizovicka. Obec Zádveřice-Raková dokonce odmítla začlenit navrhovanou trasu rychlostní silnice R49 do svého územního plánu.

Občané, kteří přišli na zasedání byli mírně řečeno překvapeni. Hejtman Libor Lukáš již před zahájením jednání naznačil neochotu. Nevyhověl totiž žádosti Vizovic zařadit R49 na začátek programu.

Následovaly tedy dvě hodiny čekání a pak další nepříjemná lekce z praktické politiky. Hejtman žádost města o alternativní trasu R49 uvedl nesouvislým komentářem k situaci po komunálních volbách (viz. záznam), načež celé jednání Krajského zastupitelstva ihned překvapivě ukončil.

Karel Vondráček a Libor Lukáš

„Snad jste nečekali, že tady dnes o něčem rozhodneme?“

Zastupitelé tedy ve věci R49 o ničem nediskutovali, nic nenavrhli ani se nijak neusnesli. Vzali pouze na vědomí to, co už měli několik týdnů napsáno v programu. Konsternovaní občané po této zkušenosti pak před kamerami České televize jen velmi těžko hledali publikovatelné výrazy. V předsálí oslovil Karel Vondráček, člen pracovní komise pro realizaci R49, hejtmana. Hejtman na přímý dotaz k vysvětlení „několikavteřinového“ projednávání odpověděl otázkou: „Snad jste nečekali, že tady dnes o něčem rozhodneme?“

V této souvislosti vzpomeňme nedávný výrok krajského radního odpovědného za dopravu Petra Hradeckého: „Máme lepší pozici než obce a města. Měli bychom se proto rychle rozmyslet, jestli se budeme jejich návrhy a připomínkami zabývat, nebo hned řekneme bude to tak a tak.“ (1)

Taková míra rozporného a podivného chování vnucuje otázky, které už přesahují rozměr jednoho reportážního článku.

Karel Vondráček, & Miroslav Mach

Příloha:

Doslovný záznam komentáře Libora Lukáše:

„Druhá záležitost, která byla adresována zastupitelstvu, tudíž nám, je dopis z města Vizovice. Myslím si, že každý číst umí, není potřebné jej tady předčítat. Dal jsem Vám to pro informaci, protože tato informace byla adresována právě nám všem, abychom se tím zabývali.

Je potřebné vyčkat, až všechny radnice naberou po volbách sílu, abychom měli ty správné partnery pro diskuzi a abychom zaktivovali všechny pracovní skupiny, které k této problematice byly nebo budou zřízeny, aby mohla pokračovat racionální debata. V různých orgánech kraje jsme se touto záležitostí již zabývali tak, jak nás k tomu jako zastupitele kraje vyzývá samospráva ve Vizovicích. To je vše, co bych k tomu v tuto chvíli chtěl říci. Jestli, dámy a pánové, nemáte v tuto chvíli žádnou připomínku k naší práci, nemáte podněty do bodu Různé, končím diskusi v bodu Různé.“

Zapsala Eva Kočičková, vedoucí oddělení organizačního odboru Kanceláře hejtmana

Ad. 1) Výrok Petra Hradeckého uveřejnila MF Dnes 30. 8. 2006

Z jednání Krajského zastupitelstva pořídila záznam Česká televize a vysílala jej 1. 11. 2006 od 18:00 v Jihomoravském večerníku (záznam začíná po necelých 13 minutách).

Zpět na hlavní stránku ↑