R49

Témata webu www.R49.cz

Přinášíme informace o nedomyšlených záměrech na Zlínsku a zabýváme se také praktickou účastí veřejnosti v řízeních. Zpracováváme témata:

Rychlostní silnice R49 + Přivaděč Fryšták-Zlín

Rychlostní silnice R49, Hulín – Fryšták, stavba 4901

Rychlostní silnice R49, stavba 4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa

Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek

Obchvat Zálešná

Úseky Rychlostní silnice R49 od Fryštáku po hranici se SR

Pokusy o zastavení příprav realizace, petice, projednávání územního plánu ve Vizovicích, zjišťovací řízení, stavební uzávěry, odpírání informací.

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Přehrady

Projednávání a schvalování „Plánu hlavních povodí ČR“, důsledky možné realizace plánů nových přehrad.