R49

Časopis všech názorů

Vážení čtenáři,
po malé odmlce jsme tady opět pro vás. Od posledního vydání VV se některé věci změnily. Po úspěšných komunálních volbách zde máme nové vedení města včetně zastupitelů a rady města, kde můžete z větší části vidět nové osobnosti, kterým jste dali důvěru, aby vás zastupovaly ve správě vaší obce či města. Věříme že jste spokojeni a že tak můžete společně očekávat lepší chod našich obcí s cílem zkvalitnit životy všech obyvatel tohoto malebného údolí. I přes tyto změny, které ve správě měst proběhly, chceme nadále být tou Vrbou, která bude od vás přijímat různé podněty, ať kladné, či záporné na adresu našich obcí a měst. Chceme vás podpořit k sebedůvěře a otevřenosti, abyste měli větší možnost spolupodílet se na řízení a zvelebování našich obcí. Děkujeme všem, kteří nám v minulém roce vyjádřili podporu k naší činnosti. Doufáme, že i tento rok pro většinu z vás bude rokem úspěšným.

redakce

Další článek >  

Vizovická vrba č. 13 výběr

Redakce Vizovické vrby se mnohdy nemusí ztotožňovat s názory pisatelů

Ročník 5, zdarma, únor 2007