R49

Časopis všech názorů

Vážení čtenáři Vizovické vrby,
před námi je poslední týden srpnového měsíce, kdy mnohá většina z nás má již dovolenkový čas za sebou, ale někteří se teprve chystají k oddechu, aby tak načerpali nových sil k práci. Věříme, že pro všechny občany, ale i zastupitele a vedení měst a obcí byl tento čas posilněním, abychom tak s lepším nasazením vykonávali nám svěřené úkoly. Obsahem tohoto čísla je opět tématika rychlostní komunikace, kde vás chceme seznámit, co se za měsíc v této cause změnilo. Rovněž vás chceme informovat o blížících se komunálních volbách, kde si můžete přečíst různé pohledy pisatelů, kteří se zabývají otázkou voleb do zastupitelstva, zdůrazňující priority, kterých by se měli občané držet při svém rozhodování. Na stránkách tohoto čísla se také můžete setkat s názory občanů, kteří se chtějí s vámi podělit se svými každodenními starostmi.

Rovněž také považujeme za nutné vás upozornit a zároveň pozvat, vážení spoluobčané, na veřejné zasedání zastupitelstva města Vizovic, dne 28. 8. 2006 v 16 hodin v sále kulturního domu ve Vizovicích.

redakce

Další článek >  

Vizovická vrba č. 11 výběr

Redakce Vizovické vrby se mnohdy nemusí ztotožňovat s názory pisatelů

Ročník 4, zdarma, srpen 2006