R49

Časopis všech názorů

Vážení čtenáři,
říjnová Vrba je tady opět pro vás. Na stránkách vás chceme v krátkosti seznámit, co se za měsíc událo ve věci rychlostní komunikace R49 a rovněž, co se chystá. V současné době by mělo vyjít Oznámení EIA ve věci R 49, kde do jejího procesu lze zapojit širokou veřejnost. Na stránkách tohoto čísla vám v kostce popíšeme, čím se tento proces zabývá. Rovněž vám chceme přiblížit nový projekt "Modernizace a elektrizace stávající železniční tratě Otrokovice - Zlín - Vizovice a dostavby tratě z Vizovic do Valašské Polanky" který se pro náš region v blízké budoucnosti připravuje.

redakce

Další článek >  

Vizovická vrba č. 12 výběr

Redakce Vizovické vrby se mnohdy nemusí ztotožňovat s názory pisatelů

Ročník 4, zdarma, říjen 2006