R49

Závěr zjišťovacího řízení k R49

5. a 6. 2. 2007 MŽP zveřejnilo závěry zjišťovacích řízení čtyř úseků R49. Ministerstvo ve zjišťovacím řízení vyhovělo většině zásadních požadavků veřejnosti. M.j. nařídilo investorovi:

  • Vyhodnocení možnosti sloučení I/49 a R49 v Zádveřicích
  • Vyhodnocení možnosti trasování R49 neobydleným územím mezi částmí Zádveřice a Raková
  • Vyhodnocení možnosti vedení R49 v uzavřeném profilu, nebo v zářezu v k.ú. Zádveřice
  • Vyhodnocení možnosti vedení R49 pod Vizovicemi tunelem
  • Vyhodnocení možnosti posunu silnice na severní okraj obce Lhotsko případně sloučení vedení I/49 a R49 v k.ú. Lhotsko
  • Vyhodnocení možnosti posunu silnice mimo zastavěné území části obce Bratřejov-Chrámečné
  • Vyhodnocení možnosti posunu silnice mimo ochranné PHO nádrže Pozděchov
  • Zpracovat jednu dokumentaci pro všechny čtyři úseky R49 od Fryštáku po hranici se SR.

Ze zásadních požadavků MŽP nevyslyšelo pouze návrh na zpracování varianty kapacitně nižší silnice.

Závěry zjišťovacích řízení čtyř úseků R49: