R49

Panoramatické pohledy do krajiny Vizivic

Panorama Vizovic

Panorama Vizovic

Panorama Vizovic s R49

Panorama Vizovic s R49

Pohled přes Lázeňskou ulici

Pohled přes Lázeňskou ulici

Pohled přes Lázeňskou ulici s R49

Pohled přes Lázeňskou ulici s R49

Velké mapy

Spis zjišťovacího řízení pro Rychlostní silnici R49 (listopad 2006).

Studie proveditelnosti (září 2006)

Ortofotomapy

Zádveřice s koridorem R49

Zádveřice s koridorem R49

Zádveřice s R49

Zádveřice s R49

Vizovice s koridorem R49

Vizovice s koridorem R49

Vizovice s R49

Vizovice s R49

Lhotsko s koridorem R49

Lhotsko s koridorem R49