R49

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno tel./fax 545 210 393, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz

Tisková zpráva ze dne 26. února 2007:

Výstavba nové silnice R49 na Zlínsku může být rizikem

Dětí Země mají pochybnosti o smyslu nové silnice na Slovensko

I když Ministerstvo životního prostředí v rámci posuzování vlivu nové rychlostní silnice R49 na Zlínsku od Fryštáku přes Vizovice až ke státní hranici se Slovenskem ve svých nedávných závěrech požaduje posoudit další varianty, včetně jejího vedení obcí Zádveřice-Raková a v tunelu jižně od Vizovic, není podle Dětí Země zřejmé, zda z ekologického a dopravního hlediska má smysl tuto velkokapacitní silnici stavět. Dostává se totiž do silného střetu s krajinou přírodního parku Vizovické vrchy a se zdroji podzemních vod v okolí Lhotska a Bratřejova. Kromě toho není zřejmá ani její ekonomická efektivita.

„Vítáme, že ministerstvo požaduje posoudit úsek silnice R49 od Fryštáku až na Slovensko najednou a ve variantách podle požadavků téměř tisícovky občanů a řady občanských sdružení, nicméně zůstává otázkou, zda očekávané nízké dopravní intenzity, výrazné střety s přírodou a vysoké finanční náklady vůbec odůvodňují její výstavbu,“ myslí si Miroslav Patrik z Dětí Země.

Z dosud platného stanoviska MŽP z června 1999 k vyhodnocení vlivu rozvoje dopravních sítí ČR na životní prostředí totiž vyplývá, že výstavba nové silnice R49 z Otrokovic na Slovensko není vhodná, a proto doporučuje jen modernizaci stávající silnice I/49 s obchvaty.

Děti Země ve svých námitkách MŽP upozornilo nejen na to, že je nutné vyhodnotit ekologické dopady různých variant nové R49, ale také provést nový výpočet dopravních intenzit a ekonomické efektivnosti. Podle dosavadních očekávání má po této nové silnice od Fryštáku na Slovensko za dvacet pět let jezdit jen kolem osmi až čtrnácti tisíc aut denně, což je málo pro to, aby se vůbec stavěla.

„Možná by stačilo ukončit čtyřpruhovou silnici R49 u obce Lípa a ke slovenským hranicím pak postavit jen několik obchvatů či jinak stávající I/49 modernizovat, včetně výstavby protihlukových stěn,“ tvrdí dále Patrik.

Podle něho je také nutné nově spočítat ekonomickou efektivnost silnice R49 Hulín - státní hranice, neboť firma MOTT MACDONALD, s. r. o. v září 2004 vycházela z příliš optimistických předpokladů. Již nyní se dá totiž očekávat zvýšení stavebních nákladů o 7-10 % a pokles očekávaných dopravních intenzit o 10-15 %.

Silnice R49 od Fryštáku až ke státní hranici má mít délku kolem 41 km, ale do roku 2035 bude fungovat jen jako dvoupruhová. Stavební náklady v první etapě mají být kolem 18 miliard korun, v druhé 6,5 miliard korun. Výstavby je naplánována v letech 2008 až 2014, nicméně příprava už má zpoždění kolem dvou let.

Zpět na hlavní stránku ↑