R49

OBČANÉ, ZÚČASTNĚTE SE VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ O VÝSTAVBĚ A BUDOUCÍ PODOBĚ DÁLNÍČNÍHO PŘIVADĚČE ZLÍN-FRYŠTÁK (PŘES KOSTELEC, VRŠAVU A ZÁLEŠNOU)

POZVÁNKA

Dne 16.8.2007 se koná v Klubu důchodců ve Zlíně – Kostelci, Zlínská 133 veřejná schůze občanů zaměřená na problematiku dopadu výstavby „přeložky II/490 přivaděče Zlín a obchvatu Zálešná“ v městských čtvrtích Kostelec, Vršava, Nivy a Zálešná na krajinu, přírodu a především životní prostředí obyvatel včetně omezení dopravní dostupnosti v těchto lokalitách a dalších problémů s tím spojených.

Začátek veřejné schůze je stanoven na 17 hodin.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Představení zúčastněných
 3. Vystoupení zvoleného zástupce za občanská sdružení Kostelec, Vršava, Nivy a Zálešná
 4. Statutární město Zlín, Ing. Miroslav Šenkýř, náměstek primátorky
 5. Technická prezentace stavby zástupce Viapont, s. r. o., p. Dufka
 6. Vyjádření za pořizovatele Územního plánu Zlínského krajeIng. Petra Reichová, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor regionálního rozvoje
 7. Technická řešení přivaděče územím Kostelcezástupce Viapont, s. r. o.,p. Dufka, p. Sirotek
 8. Stanovisko zástupce investora Zdeňka Purdjaková, Ředitelství silnic a dálnic (prezentace vizualizace)
 9. Diskuze a dotazy občanů k dané problematice
 10. Přijetí stanoviska k dané problematice
 11. Závěr

Zve výbor Sdružení pro ekologii Kostelec, o. s., OS Vršava, Nivy a Zálešná

CHRÁNÍME VAŠE ZÁJMY – PODPOŘTE NÁS