R49

Tisková zpráva Unie pro řeku Moravu ze dne 3.10.2008

Zahájení výstavby R49 je předvolební šaškárna

Úterní slavnostní „zahájení výstavby“ rychlostní silnice R49 u Hulína, bylo pouze papalášskou inscenací, která měla propagovat schopnosti politických vůdců před krajskými volbami. Háček je v tom, že dosud nebylo vydáno žádné pravomocné stavební povolení a není tedy co zahajovat.

Nejdále postoupilo rozhodování o jižní části přivaděče Holešov, kde dvě občanská sdružení Unie pro řeku Moravu a Děti Země podala rozklad proti stavebnímu povolení. „Přístupu investora vytýkáme ignorování přírodních hodnot území a úředníkům pak alibistický formalizmus, se kterým tradičně přistupují k ochraně svěřených zájmů. Ukázkou je např. Městský úřad Holešov, který dospěl k neuvěřitelnému závěru, že 17 kilometrový úsek čtyřproudé rychlostní silnice, včetně 2 km přivaděče nijak neovlivní krajinný ráz,” uvádí Miroslav Mach z Unie pro řeku Moravu.

Považujeme také za velmi nepravděpodobné, dokončení 17,3 kilometrového úseku R49 Hulín – Fryšták do října roku 2011, jak populisticky avizuje ŘSD a Zlínský kraj.

Podle návrhu rozpočtu SFDI má být úsek Hulín – Fryšták dokončen o 38 měsíců později, až v prosinci 2014. Cena stavby činí 6,9 miliard a pro jednotlivé roky se předpokládá investice částek, které v souhrnu nepokryjí ani 20% ceny stavby.

Odkud chce ŘSD čerpat většinu peněz zatím není jasné. I když pomineme obvyklé překračování nákladů, bude k dokončení chybět minimálně 5,7 miliardy korun.

Otázkou je také samotná ekonomická efektivita silnice R49. Ta sice byla v roce 2006 vyhodnocena jako dobrá, ale od té doby odhadované náklady vzrostly o 64% a zodpovědné úřady z toho nevyvodily žádné důsledky.

„Domnívám se, že záměr R49 je třeba důkladně přehodnotit. Kraj by měl místo podpory této neefektivní silnice iniciovat patřičné změny územních plánů, tak aby mohla konečně začít výstavba R55, v koridoru, který nepoškodí oblasti NATURA 2000 v Bzenecké doubravě. Tím by se otevřela možnost financování stavby z fondů EU,” řekl Miroslav Mach.

Kontakty: Miroslav Mach
člen rady mluvčích Unie pro řeku Moravu
e-mail: mirek_mach@seznam.cz
skype: mirek.otrokovice
mobil: 605 474 617

Zdroje:

  1. Studie proveditelnosti a účelnosti R49/R6 Hulín - Púchov, září 2006
  2. ŘSD zahajuje stavbu klíčové rychlostní silnice, která napojí Zlín na dálniční síť
  3. U Holešova byla slavnostně zahájena stavba rychlostní silnice R49
  4. Návrh programu SFDI, Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (xls 312 Kb)