R49

I. ročník "Dne bez aut" ve Vizovicích

Ve Vizovicích - i když o den později - proběhl v sobotu 23. 9. 2006 Den bez aut. Sraz byl ve 13 hodin na vizovickém náměstí. I přesto, že šlo o první ročník, dostavilo se přes 70 účastníků. Měli jsme dvě kategorie, účastníci na kole a „pěší“.

Účastníci na kole se vydali z náměstí směrem na Loučku, pro místní Na barák. Při cestě do namáhavého kopce byla příleřitost zhlédnou krajinu a její dominanty: Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, větrnou elektrárnu na Hostýně, Sirákov, Vartovnu.

Podled na Lhotsko.

Předseda Občanského sdružení Vizovické vrchy, Pavel Pečeňa nám řekl pár slov o chystané stavbě rychlostní komunikace R 49 a jejích důsledcích. Podívali jsme se, kde má být přemostění Lázeňské ulice a pokračování rychlostní komunikace směrem na Lhotsko. Všichni byli zděšeni a vůbec nechápali, proč tudy, malebnou přírodou, silnici někdo navrhl.

Pokračovalo se do kopce a před začínajícím lesem se odbočilo doprava směrem na Matějkovy a následně na Vajíkovy paseky. U závory bylo pro děti přichystano překvapení a ten, kdo si jej našel, dostal sladkou odměnu. Dále přes Trvajkovu cestu, zde se „kolisté“ i „pěší“ potkali, a následně přes Morový hřbitov, kde nám cestu Pavel Pečeňa opět zpestřil krátkým exkurzem do historie Vizovic a tohoto zvláštního místa.

Zastávka u Morového hřbitova.

Cílem naší cesty bylo Rekreačním středisko Revika, kde následovalo zábavné odpoledne. Děti soutěžily ve skákaní v pytlích a přitom jim konkurovali rodiče, další disciplíny: chození na chůdách, házení míčem do terče, slalom ... a nebylo atrakce, kde by někdo nebyl sladce odměněn. Pro nás organizátory byl největší odměnou dětský smích a radost těch mladších účastníků. Mezi tím jsme zapálili táborák a všichni si mohli opéci připravené špekáčky. Mezi dětmi pobíhala i Karkulka s košíkem, a protože v lese nepotkala vlka, tak všem nabízela vynikající koláče, tímto děkuji všem maminkám za upečení sladkých dobrot.

Vyhodnocení soutěží.

Po setmění se všichni sešli u ohně, kde se za doprovodu kytary zpívalo.

U táboráku. U táboráku.

I přes chladný večer jsme se rozešli až v pozdních hodinách. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli finančním obnosem na pořádání zdařilé akce, a taky těm dalším za čas a obětavost, bez nichž by tato akce nevznikla. Děkuji i RS Revika za poskytnutí místa pro táborák. Škoda jen, že těchto akcí je ve Vizovicích málo, pro děti se sice nějaké pořádají, ale těch společných pro rodiče s dětmi je „jako šafránu“.

Na celé akci je pouze jeden smutný fakt: někdo měl snahu vše zkazit, a to tím, že nám - nevím proč - strhával vylepené letáky.

Už se těším na příští rok, přijďte zase. A ti, co nebyli, Vás zvu taky. Však kdy jste si naposledy zazpívali se svými dětmi nebo blízkými u táboráku?

Stanislav Holík

Zpět na první stranu > < Zpět na předchozí článek

Vizovická vrba č. 12 - výběr, vyšlo v říjnu 2006