R49

Městský úřad Vizovice
Ing. Vít Sušila, starosta
Kopie: Mgr. Alena Hanáková, místostarostka
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice

Ve Vizovicích, 21. 7. 2006

Věc: Mimořádné zasedání zastupitelstva ve věci R49, otevřený dopis

Vážený pane starosto,
dne 10.07.2006 proběhlo na obecním úřadě v Zádveřicích jednání s paní senátorkou Gajdůškovou, kterého jste se také zúčastnil. Závěr jednání jsme Vám sdělili v našem otevřeném dopise dne 14.07.2006.

Dne 18.07.2006 proběhlo v Zádveřicích další jednání, kterého jste se rovněž účastnil. Závěr jednání byl prakticky stejný, jako ze dne 10.07.2006:

Je nutné, aby se zástupci obcí Zádveřice, Vizovice, Lhotsko a Bratřejov sešli a navrhli alternativní trasu pro R49 tak, aby splňovala směrnice EU a aby se co nejméně dotkla stávající zástavby. K tomu, aby mohli zástupci svou obec zodpovědně zastupovat je nutné, aby měli alespoň rámcové informace o dotyčných směrnicích a možnostech kudy by eventuálně nové varianta mohla vést. Bezpochyby je také nutné, aby byly možné varianty diskutovány a schváleny městským zastupitelstvem. Domníváme se, že uvedené závěry jsou dostatečným důvodem ke svolání mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které by dle našeho názoru mělo končit pověřením starosty k jednání s vedením zúčastněných obcí.

Formulace z našeho otevřeného dopisu „je důvodná obava…“ došlo následovně: Dle sdělení paní senátorky Gajdůškové na jednání v Zádveřicích dne 10.07.2006 jste uvedenou problematiku s paní senátorkou diskutoval telefonicky a sdělil jste jí, že by jste měl možné řešení. Poté, co Vás paní senátorka požádala o předvedení řešení a vyjádření stanoviska města Vizovice, jste jednání spěšně opustil, aniž by jste jasně a zřetelně sdělil jaké řešení navrhujete, nebo co jste ve Vašem telefonickém rozhovoru s paní senátorkou za řešení považoval. Jistě pochopíte, že k formulaci našeho otevřeného dopisu nás vedla Vaše náhlá a pro nás těžko pochopitelná (možná také nedostatečně vysvětlená) změna názorů.

Jsme si vědomi toho, že v hustě osídleném území našeho kraje nelze najít řešení, které by se nedotýkalo nikoho. Jistě ale je možné najít řešení, které by za využití možností moderní techniky (tunely, protihlukové a protisvětelné zábrany, vedení trasy dále od obcí apod.) snížilo negativní dopady na obyvatelstvo na akceptovatelné minimum.

Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za ochotu svolat mimořádné zasedání zastupitelstva a vyjádřit přesvědčení, že společně nalezneme řešení, které nepoškodí naši obec a naši přírodu tak výrazně, jak by tomu bylo při realizaci současného návrhu.

Přílohy: Mapa návrhů řešení obce Zádveřice, Argumenty a rozpory

S pozdravem

Pavel Pečeňa