R49

Dokumentace EIA záměru „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“

Text dokumentace EIA, najdete na této stránce. Bohužel oznamovatel záměru RNDr. Bc. Jaroslav Bosák dokumentaci místo normálního zveřejnění v původní elektronické podobě vytiskl, pracně oscanoval a ve formě obrázků uložil do pdf. Cíl je zřejmý, znemožnit hledání a kopírování, řádově zvětšit datový objem souboru, maximálně znepřístupnit a komplikovat práci všem, kdo by se k jeho dílu chtěli vyjadřovat. Tuto práci si objednalo a platí město Zlín.