R49

Závěry zjišťovacích řízení k přivaděči R49

Dne 18. 7. 2007 zveřejnil Krajský úřad závěry dvou zjišťovacích řízení pro úseky přivaděče:

Posuzování obou záměrů podle zákona č. 100/2001 Sb. bude pokračovat.