R49

Betonová krása

Můžete si myslet, že je výstavba rychlostní komunikace kolem Vizovic problémem obyvatel bezprostředně sousedících s touto stavbou a koridorem stavby.

Ale kdepak! Mýlíte se! Jen se podívejte ze svých oken směrem k Janové hoře, „Baráku“, Kosmaté atd., co vidíte? Nádhernou scenérii lesů, pastvin, údolí...

Pokud se stavba uskuteční, uvidíte jen velký betonový pás zařezávající se do této nádherné krajiny. Na věky věků už to nebude ta krajina a to čisté ovzduší, které známe nyní. Několik let při stavbě této komunikace nám bude těžká stavební technika ničit všechny příjezdové cesty, domy u cest, okolní krajinu. Hluk bude nesnesitelný, o prachu a exhalacích ani nemluvě. Zvěř zmizí navždy.

I když by byla stavba dokončena, provoz přes město Vizovice se nezmenší, ba naopak (viz statistika provozu v předchozích článcích).

Je nutné tuto stavbu provádět? Na Slovensku nejsou peníze na důležitější trasy, a tudíž k napojení nedojde!

Pokud to nutné je, tak ať se najde řešení vůči krajině nejšetrnější cestou a tou je tunel!

R. Šiška

Další článek >

Vizovická vrba č. 9, červen 2006