R49

Stavební úřad nás neinformoval

Vážení spoluobčané!
Tímto příspěvkem bych chtěl přispět k „tématu R 49“ a k přístupu stavebního úřadu ve Vizovicích. Po přečtení příspěvků, které jsou v těchto novinách zveřejněny, si každý udělá svůj názor o nutnosti budování rychlostní komunikace, ale vraťme se ke stavebnímu úřadu. V roce 1994 bylo vydáno stavební rozhodnutí o výstabvě rychlostní komunikace R 49, která bude protínat lázeňské údolí. Takže stavební úřad, vědom si této skutečnosti, by měl vyhlásit stavební uzávěru na tu část, kde bude most přetínat Lázeňskou ulici.

I přes toto rozhodnutí stavební úřad vesele vydával stavební povolení, aniž by dotčené občany o této skutečnosti informoval. V roce 1998 vydal stavební povolení na stavbu dvou rodinných domků v této lokalitě, v roce 2001 vydal povolení na stavbu hospodářského stavení. A tak se ptám: „Je přístup stavebního úřadu v tomto městě v pořádku?“

A jedna perlička nakonec. Při dotazu na adresu stavebního úřadu „proč tyto stavby povolil!“ mně bylo řečeno ing. Bravencovou, že nechtěli vyhlašovat stavební uzávěru z důvodu omezení oprav a staveb na pozemcích spadajících do vyznačeného koridoru. A tak vesele povolovali, aniž si uvědomovali, jaké následky toto rozhodnutí způsobí dotčeným obyvatelům.

J. Babáček

Další článek >

Vizovická vrba č. 9, červen 2006