R49

Názor nestranného odborníka na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací

Při stavbě takového rozsahu, jako je dálnice, dálniční přivaděče nebo rychlostní komunikace, dochází k přemísťování obrovských objemů - zemní práce - přesuny - směrem stavba - skládky, následuje doplnění vhodných materiálů do tělesa stavby, mostů apod., to jsou přesuny směrem na stavbu ze skládek, lomů apod.

V konečné fázi pak doplnění terénů, ohumusování náspů apod. Objemy těchto prací budou zcela jistě kolem jednoho až jednoho a půl milionů metrů krychlových.

Z uvedeného náznaku je zřejmé, že dojde k enormnímu zatížení všech silnic a hlavně pak místních komunikací do vzdálenosti 5 až 10 km od stavby.

Proto je nutné vyjednat před zahájením stavby podmínky, jako jsou obslužné komunikace - trasy, jejich údržbu, opravy, po ukončení stavby pak jejich obnova (povrch, mostky, propustky, krajnice, chodníky, obrubníky apod.).

Taková stavba musí pro obec přinést ještě jiné výhody, nežli jen rychlejší a lepší dostupnost.

I. Živný

Další článek >

Vizovická vrba č. 9, červen 2006