R49

Připojte se k petici

Vážení spoluobčané, na podzim minulého roku se veřejnost ve větší míře dověděla o záměru projektu rychlostní komunikace R49 přes Vizovice směrem na Púchov. Po prostudování nesnadno dostupných podkladů se řada našich občanů dohodla na založení občanského sdružení, které si dalo jako hlavní úkol zabránit výstavbě rychlostní komunikace, eventuelně změnit navrženou trasu tak, aby vedla mimo zastavěné území.

Většina našich spoluobčanů však dosud není o tomto záměru dostatečně informována, nebo se domnívá, že se jich to netýká. Mnozí z občanů ulic Zlínská, Chrastěšovská nebo Říčanská doufají, že po dostavbě rychlostní komunikace se jim konečně uleví a jejich současnou dopravou přetížené ulice se zklidní. Tento důvod také jistě vedl zastupitele našeho města k tomu, že plánovanou trasu (koridor) zanesli do Územního plánu města Vizovic a dali souhlas s realizací rychlostní komunikace R49.

V době, kdy toto probíhalo, však nebyly všeobecně známy skutečnosti, které budou provoz na našich komunikacích ovlivňovat a které jsme již zčásti zmínili v naší petici. Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinesl nejen výrazné ulehčení exportu a obchodu se státy Unie, ale také přeložení výrazné části dálkové tranzitní dopravy ze západní Evropy směrem do střední a jihovýchodní Evropy z tradiční cesty přes Rakousko na české dálnice. Rakousku se tak podařilo zavedením kvót na průjezd kamionů a vysokými poplatky za použití dálnic přeložit dálkovou mezinárodní dopravu východním a jihovýchodním směrem na české dálnice a silnice a jižním směrem na koleje (toto se týká zejména tranzitní dopravy z Německa do Itálie).

Již uzákoněným zavedením elektronického mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích České republiky pro nákladní dopravu však dojde k tomu, že veškerá nákladní doprava na krátké a střední vzdálenosti zůstane na současných přetížených silnicích a bude mít i nadále stoupající tendenci. Našim spoluobčanům bydlícím na postižených ulicích a náměstích tak zbudování R49 nepřinese žádnou úlevu. Nová rychlostní komunikace by však přilákala mezinárodní nákladní dálkovou dopravu, která bude 24 hodin denně proudit mezi západní a východní Evropou nad naším městem. Zářez do úbočí Vizovických vrchů a četné mosty nenávratně naruší ráz naší krajiny a při nízkém tlaku vzduchu zaplní exhalace z výfukových plynů obce ležící v údolích. Hlukové zatížení zejména odrazové a hluk vznikající při přejezdu dilatačních spár mostů se v závislosti na směru větru ponese na kilometry daleko. Sůl z údržby komunikace v zimních měsících negativně ovlivní kvalitu spodních vod.

Myslím, že nejen milovníci naší přírody, jako jsou turisté, cyklisté, běžkaři, houbaři nebo myslivci a rybáři, ale i ostatní spoluobčané, pokud jim alespoň trochu záleží na zachování přírodního rázu našeho Valašska i pro naše děti, by neměli lhostejně přihlížet systematické likvidaci naší přírody. Naši státní představitelé by si měli konečně uvědomit, že budoucnost dálkové nákladní dopravy v dlouhodobém horizontu nebude např. z důvodu nedostatku ropy na dálnicích, ale spíše na kolejích.

Apelujeme však také na zastupitele našeho města i kraje, aby se začali zabývat problematickou dopravní situací ve Vizovicích a obchvatem, který by řešil nejen dopravu směrem na Valašskou Polanku, ale především dopravu přes vizovické náměstí směrem na Vsetín, která je, dle statistických údajů, třikrát vyšší, než na Valašskou Polanku.

Žádáme proto všechny, kdo jsou podobného názoru jako naše Občanské sdružení Vizovické vrchy, aby obětovali několik minut svého vzácného času a podepsali naši petici v některém z podpisových míst.

Za výbor OS Vizovické vrchy
Pavel Pečeňa

Podpisová místa:

  • BHC Sport Jaroslav Maláč, Masarykovo náměstí, Vizovice
  • Knihkupectví Lípa, Masarykovo náměstí, Vizovice
  • Zelenina G. Törek, tržnice Vizovice
  • Les a lov, náměstí Palackého, Vizovice
  • Autobazar Horizont, Zlínská ulice, Vizovice

Další článek >

Vizovická vrba č. 9, červen 2006