R49

Fakta - a co říct na závěr

Když jsem otevřel červnové číslo magazínu o životě a dění ve Zlínském kraji s názvem „Okno do kraje“, upoutalo mne úvodní slovo hejtmana, které je zaměřeno pouze na infrastrukturu našeho regionu. Cituji pár výňatků:

„… na konci května jsme u Kroměříže slavnostně zahájili výstavbu již několikátého úseku dálnice D1 v našem kraji. Jde o trasu Kojetín - Kroměříž…

…Daří se nám ovlivňovat priority české dopravní politiky tak, že stát nám pomalu začíná splácet dluh, kterým zanedbává dopravní strukturu v našem kraji…

…ale také díky připravované rychlostní komunikaci R49 od Hulína přes Fryšták směrem na Slovensko…“

Z úvodních citací zlínského hejtmana čteme, že vybudování infrastruktury v našem kraji je prioritou. Položme si však otázku: „Ale za jakých podmínek?“

R56 u Paskova R63 u Malhostic

Na těchto dvou publikovaných obrázcích vidíte, jak bude možná situace vypadat za pár let u nás v regionu, který oplývá nedotčenými přírodními krásami a scenériemi. Regionu, který nám při jeho průjezdu mohl kdekdo závidět. Kromě všech pozitiv, která by R49 potenciálně měla přinést našemu regionu, musíme také myslet na negativní dopady. Tím prvním je nenávratný zásah do životního prostředí, o kterém se píše v předchozích článcích mimořádné VV. Druhým negativním vlivem je zásah do kvality našich životů. Někteří z nás by měli být postiženi více, jiní méně. Zde bych se chtěl spolu s vámi krátce zamyslet.

Při pohledu na celou trasu koridoru R49 mohu bez nadsázky říct, že v této trase jsou Vizovice zasaženy nejvíce. Koridor prochází v úrovni dvou třetin zastavěné plochy. Je až s podivem, že projektanti mají v sobě zakořeněné totalitní myšlení a neustále chtějí prosazovat praktiku plánování infrastruktury přes obydlená místa v regionech, jehož důkazem je stávající infrastruktura celého našeho státu.

Proč si stát jako investor a projektanti neberou příklady z ostatních zemí? Viz. Rakousko, Slovinsko a nebo dokonce i Chorvatsko. Proč by nás, občany, měly zajímat ekonomické důsledky výstavby? Stát by měl na prvním místě přemýšlet o co nejcitlivějším zásahu do přírody a osídlení i za cenu podstatně vyšších vynaložených nákladů. A ne volit nejlevnější variantu, jak se i v tomto případě jeví. Proto nesouhlasím s realizací výstavby R49 za těchto podmínek, které jsou nám od státu předkládány. A co vy, spoluobčané?

Ing. R. Persun

Vizovická vrba č. 9, červen 2006