R49

Myslivci proti R49

K protestu proti R49 se přidalo i Myslivecké sdružení Bratřejov. Stavba R49 nenávratně naruší prostředí zvěře zde žijící - mufloní, srnčí, černé i jelení, hnízdiště dravců i krkavce velkého a mnoha dalších vzácných živočichů. Je nadmíru jasné, že veškerá zvěř je prvotním indikátorem životního prostředí a tak velký zásah do něj se negativně projeví během velmi krátké doby. Pokud tedy dojde k realizaci stavby R49, vzniknou nevyčíslitelné a nenapravitelné škody na flóře a fauně Vizovických vrchů a tím dojde i ke zničení jednoho z krásných koutů Valašska.

Další článek >

Vizovická vrba č. 10, červenec 2006