R49

Petice občanů

V měsíci červnu proběhla podpisová akce Petice občanů Vizovicka proti aktuálnímu návrhu realizace rychlostní komunikace R49. Petici podepsalo celkem 439 občanů Vizovic, 67 občanů Lhotska, 326 občanů Bratřejova a Chrámečného a 105 dalších občanů (např. majitelé chat a občané jiných sousedních obcí). Celkem tedy petici podepsalo 937 občanů Vizovicka.

Občanské sdružení Zachraňte Zádveřice organizovalo vlastní podpisovou akci, kterou podepsalo 83 % občanů Zádveřic a Rakové, což dokládá, jak dalece se občané Zádveřic zajímají o budoucnost své obce.

Petice občanského sdružení Vizovické vrchy byla předána nebo zaslána následujícím institucím: Městský úřad Vizovice, krajský hejtman Libor Lukáš, Krajský odbor územního plánování, Krajský odbor dopravy, Ředitelství silnic a dálnic Praha, Ředitelství silnic a dálnic Brno, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy Slovenské republiky.

Pavel Pečeňa

Další článek >

Vizovická vrba č. 10, červenec 2006