R49

Vážený pane starosto,

dne 10. 7. 2006 v 10.00 hod. proběhlo na obecním úřadě v Zádveřicích jednání na téma rychlostní komunikace R49, které se konalo z iniciativy senátorky paní Aleny Gajdůškové a za účasti radního Zlínského kraje pana Hradeckého, představitelů obcí Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov a Chrámečné a zástupců občanských sdružení Zachraňte Zádveřice a Vizovické vrchy, kterého jste se jako náš starosta také zúčastnil. Vzhledem k tomu, že jste jednání spěšně opustil, aniž byste jasně vyjádřil stanovisko města Vizovice, chceme Vás i ostatní občany touto cestou informovat o dohodě všech ostatních zúčastněných stran:

V co nejkratším termínu proběhne jednání představitelů obcí Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov a Chrámečné za účasti územního plánovače z krajského úřadu a bude se společně hledat ještě jiné řešení, které by mohlo být akceptovatelné pro všechny dotčené obce. Pokud se dotčené obce shodnou ještě na jiném návrhu, proběhne srovnávací řízení dle směrnic Evropské unie. Musíme důrazně upozornit na to, že dosavadní postup krajského úřadu při schvalování současného návrhu je v přímém rozporu se směrnicemi Evropské unie. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1692/96/EC se na komunikace zahrnuté do transevropské sítě, což je případ R49, kladou jasné a striktní podmínky. Jednou z nich je požadavek, že komunikace zahrnuté do TEN musí míjet městské aglomerace a musí se posuzovat více návrhů. Jednání by se mělo za každou obec účastnit několik představitelů - nikoliv jen starosta a místostarosta, protože je důvodná obava, že někteří představitelé by mohli hájit jen své zájmy a nikoliv zájem veřejnosti.

Tímto Vás žádáme o svolání mimořádného veřejného zasedání městského zastupitelstva za účasti představitelů Občanského sdružení Vizovické vrchy, na kterém se projedná další postup a důkladně se zváží další možné varianty tak, aby byli představitelé naší obce na jednání připraveni, a zároveň se stanoví účastníci jednání (starosta nebo místostarosta a nejméně další dva radní). Žádáme o sdělení, kdy mimořádné zasedání obecní rady proběhne.

S pozdravem

Pavel Pečeňa - předseda Občanského sdružení Vizovické vrchy
Jiří Babáček - místopředseda Občanského sdružení Vizovické vrchy

Další článek >

Vizovická vrba č. 10, červenec 2006