R49

Zastupitelé všech obcí, spojte se!

Dne 23. 6. 2006 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Bratřejov. Občané Bratřejova a Chrámečného seznámili zastupitele s výsledkem podpisové akce k Petici OS Vizovické vrchy (petici podepsalo 325 občanů starších 15 let ) a vystoupili proti realizaci R 49, neboť si začínají uvědomovat negativní důsledky realizace tohoto návrhu na životní prostředí a kvalitu bydlení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o názor většiny obyvatelstva Bratřejova vč. místní části Chrámečné, obecní zastupitelstvo podpořilo občany, vyslovilo nesouhlas s realizací stavby R49 a podalo písemnou žádost o pozastavení návrhu realizace R49.

Tato žádost byla zaslána na Krajský úřad ve Zlíně, na Stavební úřad ve Vizovicích a další příslušná místa. Obce, jakožto orgány státní správy, mohou významným způsobem ovlivnit realizaci těchto staveb. Proto vyzýváme zastupitele dotčených obcí, aby postupovali jednotně proti realizaci R49, protože jen takto je možné dosáhnout zastavení této stavby, případně změny trasy tak, aby nebyl v takové míře zasažen Přírodní park Vizovické vrchy a současně byl brán ohled na stávající zástavbu.

P. Jandeková

Další článek >

Vizovická vrba č. 10, červenec 2006